اگر حال جستجو تو سایت رو نداری شمارت رو بزن الان باهات تماس میگیریم    بزن بریم
۰۲۱۴۲۰۲۳    
  برای مشاهده کامل شماره تماس ها و آدرس ها لطفا وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید.
همچنین با ثبت نام در وبسایت ملک اول میتوانید از امکانات بیشتر ما نیز بهره ببرید.
شناسه منطقه مرحله مالک آدرس شماره تماس
2495 منطقه 22 ظریف کاری میثم-مبینی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۴۶۴
2494 منطقه 22 نازک کاری کاردان-داوودی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۲۵۲۶
2493 منطقه 22 دیوارچینی جوان-سپیانی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - شهرک ... ...
2492 منطقه 22 ظریف کاری کریمی ( مجری ) شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۳۸۳۷۴
2491 منطقه 22 دیوارچینی بانک اقتصاد نوین بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - شهرک ... ...
2490 منطقه 22 پایان کار سورانی انتهای بزرگراه همت غرب - وردآورد - شهرک ... ...۰۹۱۲۵۰۵
2489 منطقه 22 ظریف کاری لاجوردی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۱۷۷
2488 منطقه 22 پایان کار لک بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۲۴۱۹
2487 منطقه 22 نازک کاری کریمی دهکده المپیک - میدان المپیک - بلوار دهکد​‌​ه ... ...۰۹۱۲۱۸۹
2486 منطقه 22 گچ و خاک پورشفیعی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۲۳۱۶
2485 منطقه 22 نازک کاری جعفرزاده بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۹۰۴۷۴
2484 منطقه 22 اسکلت بتونی موسوی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۴۴۴
2483 منطقه 22 نازک کاری کریمی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۶۷۶
2482 منطقه 22 اسکلت بتونی ابراهیم-کرمی چیتگر - بلوار کوهک - با​‌​لا​‌​​تر ا​‌​ز کوچه ... ...۰۹۱۲۶۱۹
2481 منطقه 22 فونداسیون پروژه تماشا-هواپیمایی ناجا چیتگر - بلوار کوهک - کوچه نسیم شانزدهم ... ...۰۹۱۲۱۰۳
2480 منطقه 22 گچ و خاک مرادی بزرگراه همت غرب - انتهای بزرگراه - آزادشهر ... ...۰۹۱۹۱۶۶
2479 منطقه 22 پایان کار بهروزی-چگینی شهرک گلستان ( شهرک راه آهن ) - ... ...۰۹۱۲۱۷۹
2478 منطقه 22 نازک کاری پیرحسینی-جباری انتهای بزرگراه همت غرب - وردآورد - شهرک ... ...۰۹۱۲۱۷۵
2477 منطقه 22 ظریف کاری زارعی-تقی زاده چیتگر - بلوار کوهک - کوچه نسیم دهم ... ...۰۹۱۲۶۹۹
2476 منطقه 22 نازک کاری سهرابی انتهای بزرگراه همت - بزرگراه شهید خرازی - ... ...۰۹۱۲۰۹۲